BİLİMSEL YAYINLAR

Kuzey Kıbrıs'ta Sağlık Sisteminin Iyileştirilmesi için Araştırma ve Etkin Veri Toplamaya Çağrı

Commentary in European Journal of Public Health, Vol. 22, No. 6, 754–755 (2012)

Nilüfer Rahmioğlu¹, Hüseyin Naci², Jonathan Cylus³

  1. Wellcome Trust Centre for Human Genetics, Oxford Üniversitesi, Oxford, Birleşik Krallık.
  2. LSE Sağlık, London School of Economics and Political Science, Londra, Birleşik Krallık.
  3. European Observatory on Health Systems and Policies, Londra, Birleşik Krallık.

Oxford Üniversitesi’nde epidemiyolog ve halk sağlığı uzmanı olarak çalişan Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ile Harvard Üniversitesi’nde sağlık sektörü politikası üzerine çalışmalarını devam ettiren Dr. Hüseyin Naci, Dünya Sağlık Örgütü’nde gorevli olan Jon Cylus ile birlikte, Kuzey Kibris’ta yaşayan halkın sağlık durumunu ve sorunlarını özetleyen ve sağlık sisteminin nasıl kullanıldığını irdeleyen bir makale kaleme aldılar.

‘Kuzey Kıbrıs'ta Sağlık Sisteminin İyileştirilmesi için Araştırma ve Etkin Veri Toplamaya Çağrı’ başlıklı makale, European Journal of Public Health’de 26 Ekim 2012 tarihinde yayınlandı.

Makalede Kuzey Kıbrıs’taki sağlık sisteminin etkili bir şekilde çalışmadığını ve en önemlisi halkın sağlık durumunu ve sorunlarını belirleyecek güvenilir veri eksikliği olduğunu vurguladılar. Halkın sağlık durumunun ve sorunlarının sürdürülebilir bir şekilde izlenmesinin sağlık sisteminde etkili düzenlemeler yapılmasındaki öneminin altını çizdiler.

Rahmioğlu, Naci ve Cylus, rasyonel ve objektif bir sağlık stratejisi üretmenin en temel unsurlarından birinin, etkin ve sistematik bir şekilde sağlık verilerinin toplanması ve bunların gerekli merciler tarafından temel alınması gerektiğini kaydettiler. KKTC’de bu tür çalışmaların maalesef henüz emekleme aşamasında olduğunu, görülen hastalıkların devlet hastanelerinde 2002 yılından itibaren kayıt altına alınmaya başladığını belirttiler.

Devlet hastanelerinden toplanan verilere göre, en sık görülen hastalıkların, kalp hastalıkları, diyabet, astım, cilt kanseri, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde kalın barsak kanseri olduğunu gözlemlediler. Fakat bu verilerin yanlızca devlet hastanelerine başvuran hastalardan toplanan veriler olduğuna, tüm toplumun genel sağlık durumunu yansıtmadığını vurguladılar.

Var olan verilerdeki ciddi eksikliğin altını çizerken, Kıbrıs Türk toplumunun sağlık durumunu ve sorunlarının güvenilir şekilde ölçecek veri toplanması gerektiğini ve sağlık sisteminde bu ihtiyaçlar doğrultusunda politikalar üretilmesinin önemini gündeme getirdiler.

Devamını oku