image

TAKIMIMIZ

Nilüfer Rahmioğlu

Nilüfer Rahmioğlu, Oxford Üniversitesi Wellcome Trust Centre for Human Genetics'de kıdemli araştırma görevlisidir (http://www.well.ox.ac.uk/nilufer-rahmioglu). Genetik Epidemiyoloji dalında doktora derecesini 2011'de King's College London'da; Çevre Sağlığı Yüksek Lisansını, 2007’de, Harvard School of Public Health ile bağlantılı Cyprus International Institute’de; Kanser biyolojisi üzerine odaklanan Biyoloji Lisansını ise 2006’da Clark Universitesi’nde tamamladı. Nilüfer'in araştırma alanları, farklı toplumlarda sağlık problemlerinin dağılımlarını ve görülme sıklıklarını ve bunların altında yatan genetik ve çevresel nedenlerin araştırılmasıdır. Şu anki araştırma odağı, çeşitli kadın sağlığı sorunlarının, başta endometriozis, genetik ve çevresel sebeplerinin incelenmesidir. World Endometriosis Phenome and Biobanking Harmonization (EPHect) projesinin eş-kurucu araştırma görevlisidir. Endometriosis Oxford (ENDOX) prospektif çalışmasının tasarlanması ve yürütülmesinde başı çeken kurucu araştırma görevlisidir. 30’dan fazla uluslarası kongre’de çalışmalarını sunmuş, 20’den fazla yüksek etkili bilimsel makalesi bulunmaktadır. Nilüfer KISAA İnisiyatifinin baş araştırmacısıdır.

Krina Zondervan

Krina Zondervan, Üreme ve Genetik Epidemiyoloji Profesörü; Oxford Endometrioz Bakım Merkezi Eş Direktörü; Ve Oxford Üniversitesi Nuffield Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Anabilim Dalı Başkan Yardımcısıdır. 20 yılı aşkın bir süredir, araştırması, gelişmiş tanı ve tedavi seçeneklerini bildirmek için, genetik ve epidemiyolojik (büyük nüfus tabanlı) yaklaşımlarla, kadın sağlığı koşullarının nedenlerini anlamaya odaklanmıştır. Çalışmaları, İngiltere’de 1.5 milyon kadında, dünyada 180 milyon kadında kronik ağrı ve kısırlığa neden olan endometriozise odaklanmaktadır. Küresel endometriozis araştırmalarında veri ve biyolojik örnek toplamayı standartlaştırmayı hedefleyen Dünya Endometriozis Araştırma Vakfı EPHect İnisiyatifi’ni yönetmektedir. Krina’nın, 120'den fazla yüksek etkili bilimsel makalesi bulunmaktadır ve 2013'te Üstün Kadın Bilim İnsanı (AcademiaNet, Wellcome Trust adayı) olarak tanınmıştır.

Christian Becker

Christian Becker, Oxford Üniversitesi Nuffield Doğum ve Kadın Hastalıkları Departmanı’nda Profesör olarak görev yapmaktadır. Berlin ve San Francisco'da tıp eğitimi gördü ve Tıp Diplomasını Berlin Freie Universität'te aldı. Daha sonra Berlin Charité'de Doğum ve Jinekoloji eğitimi aldı ve 2003 yılında tamamen akredite oldu. Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi Kadın Hastanesi ve Çocuk Hastanesi ve Brigham’da, angiogenesis ve endometriozis üzerine, doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

2005 yılında Oxford'a gitti ve sonrasında, John Radcliffe Hastanesi'nde Danışman Jinekolog ve Üreme Sağlığı ve Cerrahisi üzerine Yardımcı Uzman Doktor oldu. Profesör Krina Zondervan ile birlikte, Oxford Üniversitesi’nde endometriozis üzerine kapsamlı temel ve klinik araştırma programı sunan Endometriosis Care Merkezi'ni eş-direktör olarak yürütmektedir. Profesör Becker, ESHRE Endometriozis Yönerge Geliştirme Grubunun mevcut başkanıdır ve İngiltere'de Endometrioz için NICE Kılavuzu geliştirilmesinde görev yapmaktadır. Endometrioz alanında sayısız makale yayınlamıştır ve endometriozis biomarker çalışmaları ile yakından ilgilenmektedir. .

Stacey Missmer

Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak 2003 yılında katıldı ve 2006 yılında, Harvard Tıp Fakültesi’nde Doğum, Jinekoloji ve Üreme Biyolojisi alanlarında ve Harvard School of Public Health’de Epidemioloji alanında Yardımcı Doçentliğe; 2012 yılında ise Doçentliğe terfi etti.

2016 yılında, Dr. Missmer, Michigan Eyalet Üniversitesi'nin Küresel Etki Girişimi ile yetkilendirilmiş ilk Öğretim Üyesiydi ve şu anda College of Human Medicine’de Doğum, Jinekoloji ve Üreme Biyolojisi Departmanı’nda Profesördür. Ayrıca, Boston Çocuk Hastanesi Gençler ve Genç Yetişkinler Tıp Bölümü’nde yardımcı bilim insanı, Harvard Tıp Fakültesi’nde Pediatri’de Öğretim Görevlisi, Harvard T.H. Chan School of Public Health’de Epidemioloji Bölümü’nde Yardımcı Profesördür.

Stacey Missmer, 1998 yılında, Harvard Üniversitesi Nurses’ Health Study (NHS) araştırma grubuna katıldı. Dr. Missmer, 2012 yılında, Endometriozis için Boston Merkezi'ni kurdu ve liderlik ettiği kadın sağlığı araştırması olan ergenlikten yetişkinliğe çalışmasında direktör olarak görev yapmaktadır. Dr. Missmer halen Endometriozis özel ilgi grubu'nun başkan yardımcısı ve ayrıca Amerikan Üreme Hekimliği Derneği, beslenme özel ilgi grubu'nun geçen dönem başkanıdır. İnsan üreme istatistik danışma kurulu üyesidir ve şu anda NIH üreme sağlığı ağı’nda veri güvenliği ve izleme kurulu'nda görev yapmaktadır. 200'ün üzerinde yüksek etkili bilimsel yayın, inceleme ve kitap bölümlerinin yazarı olan Dr. Missmer’in araştırması, üreme sağlığına ilişkin değiştirilebilir faktörlerin nedenleri, sonuçları ve keşfi üzerine odaklanmıştır.

Ertan Saridoğan

Ertan Sarıdoğan, University College London Hastaneleri’nde üreme tıbbı ve minimum erişimli cerrahisi bölümü’nde uzman cerrahdır. Yakın zamana kadar İngiliz Jinekolojik Endoskopi Derneği'nin başkanlığını yapmıştır ve Endometriozis UK Tıbbi Danışma Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti üyesidir. Ayrıca, Jinekolojik Endoskopi Yürütme Komitesi Avrupa Toplum üyesidir. Klinik ilgi alanları, iyi huylu jinekolojik koşullar, üreme cerrahisi, endometriozis, miyomlar ve ayaktan histeroskopi için laparoskopik ve histeroskopik cerrahiyi içerir. Araştırma alanları arasında, endometriozisin non-invaziv teşhisi, endometriozis cerrahisini takiben ortaya çıkan klinik sonuçlar, ayaktan histeroskopi ve ailesel kanser öyküsü olan kadınlarda tarama ve risk azaltma cerrahisi yer almaktadır.

Hüseyin Naci

Hüseyin Naci, London School of Economics'te Sağlık Politikası alanında Yardımcı Doçenttir. Hüseyin, London School of Economics’den İlaç Politikası ve İktisat alanında Doktora derecesi; Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg School of Public Health’den Sağlık Ekonomisi’ne odaklanarak Uluslararası Sağlıkta Halk Sağlığı Yüksek Lisansı; ve Knox College'da Biyokimya Lisans derecesini aldı. Hüseyin'in akademik ilgi alanları sağlık ekonomisi ve politikayı içermektedir. Şu anki araştırması, özellikle, yeni sağlık teknolojilerinin, ilaçların piyasaya giriş şartlarının ve ilaçlara ekonomik erişimin değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Hüseyin, London School of Economics Sağlık’ta araştırmaya başlamadan önce, Dünya Sağlık Örgütü ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde uluslararası sağlık, zihinsel sağlık ve uluslararası gelişme alanlarında araştırma yürüttü. Ayrica, Harvard Üniversitesinde nüfusa dayalı tıp alanında 1 sene boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Andreas Stavroulis

Andreas Stavroulis, Kıbrıs’ta, gelişmiş histeroskopik / laparoskopik cerrahi, endometriozis, üreme tıbbı ve doğurganlık tedavisinde uzmanlaşmış bir jinekologdur. Tıp derecesini, 2002'de Budapeşte'de Semmelweis Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldı. 2003 ve 2013 yılları arasında Londra Üniversitesi Hastaneleri’nde Doğum ve Jinekoloji eğitimi aldı ve 2009'da Üye olarak, 2013 yılında, gelişmiş laparoskopik ve histeroskopik cerrahi, subfertilite ve üreme tıbbı akreditasyonu (CCT) tamamlamistir. Son dört eğitim yılı boyunca, ilerlemiş komplex histeroskopik ve laparoskopik cerrahide, ileri jinekolojik ultrason taramasında ve üreme tıbbı ve doğurganlık cerrahisinde eğitim görmüş ve akredite edilmiş olup, UCLH Gelişmiş Endoskopik ve Endometrioz ekibinin kıdemli üyesidir. 2013-2014 yılları arasında, infertilite ve yardımcı üreme tekniklerinde uzmanlaştığı Londra'daki Homerton Doğurganlık Merkezi'nde çalışmış ve British Fertility Society (BFS) tarafından akredite edilmiştir. Dr. Stavroulis, Kıbrıs'taki ilk endometriozis merkezi olan Endometriozis Merkezi Kıbrıs'ın kurucusu ve direktörüdür. St George Üniversitesi Londra Tıp programında (Kıbrıs'ta Lefkoşa Tıp Fakültesi tarafından sunulan) kıdemli öğretim görevlisi ve histeroskopik ve laparoskopik cerrahide alanında eğitim vermektedir.